Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA
Bölüm Başkanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1224
akamalieva@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Naz PENAH
Anabilim Dalı Başkanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1230
npenah@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Tuna BEŞEN DELİCE
Anabilim Dalı Başkanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1229
tdelice@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Dursun ÜNÜVAR
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1254
dunuvar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Alp Eren Demirkaya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1254
ademirkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

0378 501 1000-Dahili no: 1253-54 --- 0378 501 1015 --- ctle@bartin.edu.tr edebiyat@bartin.edu.tr

Copyright Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü-Edebiyat Fakültesi, Kutlubey Yerleşkesi, BARTIN