Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA
Bölüm Başkanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1224
akamalieva@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Naz PENAH
Anabilim Dalı Başkanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1230
npenah@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Tuna BEŞEN DELİCE
Anabilim Dalı Başkanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1229
tdelice@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Dursun ÜNÜVAR
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1252
dunuvar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Alp Eren Demirkaya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
1254
ademirkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV