Bölüm Başkanı

                                                                                                                                         


Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA
Bölüm Başkanı
Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
0378 501 1000 / Dahili no: 1224
akamalieva@bartin.edu.tr