Bartın ÇTLE

                                                                 
 
Bartın Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
Tel no: 0378 501 1000/ Dahili no: 1253-54
E-mail: ctle@bartin.edu.tr 

    Konumumuz